Категорія: Центр звітує

Підсумки роботи КНП «Сновський районний центр ПМСД” за 2018 рік

Автор:

08.02.2019 в КНП «Сновський районний центр ПМСД” відбулася Медична рада за підсумками роботи за 2018 рік.

В 2018 році розпочалася медична реформа в нашому закладі.

З квітня 2018 року на виконання наказу МОЗ України № 503 від 19.03.2018 року «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» активно проводиться робота лікарями первинної ланки по укладенню декларацій з мешканцями Сновської об’єднаної громади .

В липні 2018 року згідно рішення сесії міської ради припинено діяльність КУ «Сновський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення на Комунальне некомерційне підприємство «Сновський центр первинної медичної допомоги».

Реєстрація закладу в Державній реєстраційній службі України відбулась 31 липня 2018 року.

15 серпня 2018 року заключено договір з Національною службою здоров’я. Національна служба здоров’я України — центральний орган виконавчої влади, який реалізує основний принцип медреформи «гроші йдуть за пацієнтом» — оплачує вартість реально наданих медичних послуг.

Що змінилося за рік після прийняття закону про медичну реформу:

  1. Новий механізм фінансування центру первинної допомоги.

З 01 жовтня 2018 року розпочалось фінансування закладу. За 03 місяці 2018 отримано коштів з НСЗУ – 2 млн.102106,60 грн.

За 09 місяців 2018 року, отримано коштів за рахунок медичної субвенції – 4млн.848000,00 грн. та за 2018 рік надходження з місцевого бюджету становили – 2 млн.102765,08 грн.

2. Вільний вибір власного лікаря

На сьогоднішній день 13754 жителі Сновської об’єднаної територіальної громади обрали свого лікаря, що складає 59,6% від загальної кількості населення району.

 3. Нові заробітні плати лікарів та медичного персоналу.

Зарплата лікарів та медичного персоналу нашого закладу збільшилась вдвічі.

З квітня 2017 року в районі працює Урядова програма «Доступні ліки». На теперішній час передчасно робити ті чи інші висновки. Але зберігається стійка тенденція до зменшення таких ускладнень артеріальної гіпертензії, як гострий інфаркт міокарду та порушення мозкового кровообігу ішемічного або геморагічного характеру. Зменшилась кількість ускладнень у хворих на цукровий діабет ІІ типу, покращився спосіб життя у хворих на бронхіальну астму в зв’язку з тим, що стали доступними такі дороговартісні ліки, як β-адреностимулятори та інгаляційні глюкокортикоїди.

На теперішній час первинну медичну допомогу мешканцям Сновського району надає комунальне некомерційне підприємство «Сновський центр ПМД» з підрозділами: 5 амбулаторій ЗПСМ (4 сільських амбулаторій: с. Рогізки, с. Нові Боровичі, с. Тур’я, с. Петрівка та амбулаторія м. Сновськ), 21 ФП та 2 ФАП.В установі працює 10 лікарів (в т.ч. 5 лікарів загальної практики – сімейної медицини, 1 терапевт, 3 педіатри), 53 середніх медичних працівників, що відповідно складає 4,3 та 23,9 на 10 тисяч населення, 27 молодшого та обслуговуючого персоналу. Відсоток атестації лікарів складає 100,0 % від підлягаючих, з них 2 лікарі мають вищу категорію, 3 першу, 2 другу.

Не укомплектованими залишаються посади в сільських лікарських амбулаторіях (с. Рогізки, с. Нові Боровичі, с. Петрівка) лікарями загальної практики-сімейної медицини.

В районі проживало на 01.01.2018 року 23042 мешканців, з них у місті – 11016, в селах – 12026, в т.ч. дорослого населення – 19064, з них людей пенсійного віку – 7102 та дітей – 3978.

Протягом 2018 року народилось 126 дітей, що на 12 менше, ніж в 2017 році, народжуваність відповідно склала 5,5 ‰ проти 5,9 ‰.

За останні роки стійка негативна тенденція до зниження природного приросту населення в районі, як і в цілому по області, зберігається. Це відбувається за рахунок збільшення загальної смертності населення та незначного підвищення народжуваності.

Показник природного приросту збільшився і становить –15,9 проти -13,7.

Дільниці

Народжуваність

Смертність

Природний приріст

2017

2018

2017

2018

2017

2018

м. Сновськ

86/7,7

69/6,2

170/15,3

184/16,7

-7,6

-10,5

Приписна

17/5,6

17/5,5

60/19,7

70/22,8

-14,1

-17,3

Рогізківська

10/4,6

7/3,3

43/19,9

53/24,8

-15,3

-21,5

Петрівська

13/4,8

13/4,9

45/27,8

81/30,4

-23,0

-25,5

Н.Боровицька

9/4,3

9/4,5

53/25,2

50/24,9

-20,9

-20,4

Тур’янська

3/1,3

11/5,1

58/25,4

56/26,0

-24,1

-20,9

Всього по р-ну

5,9

5,5

19,6

21,4

-13,7

-15,9

Всього по селу

52/4,2

57/4,7

289/23,5

310/25,8

-19,3

-21,1

Абс. число

138

126

459

494

Загальна смертність збільшилась – померло 494 особи проти 459 і становить 21,4‰ проти 19,6‰ в минулому році.

В працездатному віці померло 93 особи, що на 13 більше, ніж у минулому році. Питома вага померлих в працездатному віці до загального числа всіх померлих становить 18,8%, в минулому році – 17,4%.

Основними причинами смерті в працездатному віці є :

2017 рік

2018 рік

Абс.ч.

%

Абс.ч.

%

Хвороби системи кровообігу

26

32,5

22

23,6

– в т.ч. алкогольна кардіоміопатія

2

2,1

Травми, отруєння та нещасні випадки

21

26,2

18

19,3

– травми

9

11,2

7

7,5

– отруєння

7

8,7

6

6,4

– в т.ч. алкоголем

6

7,5

6

6,4

– повішення

3

3,7

3

3,2

Злоякісні новоутворення

12

15,0

21

22,6

Хвороби органів травлення

6

7,5

16

17,2

– в т.ч. цироз печінки

4

5,0

13

14,0

Інфекційні та паразитарні хвор.

5

6,2

5

5,4

– в т.ч. туберкульоз органів дихання

1

1,2

1

1,1

Всього

80

93

Із загальної кількості смертей в працездатному віці: чоловіків – 72 (77,4%), жінок – 21 (22,6%).

За 2018 рік багато було зроблено медичними працівниками для покращення медичного обслуговування населення району.

Протягом 2018 року флюорографічно обстежено 8266 чоловік дорослих та підлітків, тобто 420,0 чоловік на 1 тисячу дорослого населення. Обстеження дитячого населення методом туберкулінодіагностики виконано на 84,7% (в 2017 році – на 79,5%).

В результаті ФГ-обстежень виявлено 3 чоловіки, хворих на туберкульоз, що становить 30,0% від всіх виявлених хворих (10).

Захворюваність на туберкульоз склала 43,4 на 100 тисяч населення проти 72,6 за 2017 рік. Смертність від туберкульозу становить 4,3 (1 чол.) на 100 тис. нас.

Велика робота проводиться по профілактиці та виявленню онкологічних захворювань. Вперше зареєстровано 77 онкозахворювань. Захворюваність склала 334,2 на 100 тис. нас. Онкозанедбаність складає 26,0% (20 випадків).

В усіх амбулаторіях впроваджено денні стаціонари і стаціонари вдома.

В них проліковано всього 1372 особи, в т.ч.: в Рогізківській амбулаторії на 6 ліжок – 486 чол., в Тур’янській на 8 ліжок – 350 чол., в Ново-Боровицькій на 10 ліжок – 442 чол., в Петрівській на 2 ліжка – 94 чол.

На утримання установи за 2018 рік було фактично використано бюджетних коштів 9014,0 тис. грн., з них на:

  • заробітну плату – 7422 тис. грн. (82,4%),
  • енергоносії – 732 тис. грн. (8,1%);
  • медикаменти – 174 тис. грн. (1,9%);
  • інші – 686 тис. грн. (7,6%).

Залучено 39,1 тис. грн. позабюджетних коштів. На безкоштовне та пільгове амбулаторне лікування хворих фактично використано коштів 60,3 тис. грн.

26 жовтня 2018 року рішенням сесії Сновської міської ради затверджена комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП «Сновський центр ПМД» на 2018-2021 роки. Програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення Сновської ОТГ у первинній медичній допомозі.

Завдання для вирішення в 2019 році:

1.Покращення якості надання медичної допомоги.

2. Зменшення смертності за трьома нозологіями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий дібет.

3. Підвищення рівня задоволеності пацієнтів.

4. Підвищення керованості закладу за рахунок залучення додаткових коштів та підвищення фінансової ефективності.

Медична реформа продовжується у 2019 році.Сімейні лікарі, терапевти і педіатри перейдуть на електронний документообіг: електронні медична картка пацієнта, рецепти на «Доступні ліки», направлення до вузьких спеціалістів, лікарняні листи.

Для цього заклад заключив договір з медичною інформаційною системою «Медстар» і з березня почне працювати електронна медична картка.

З липня 2019 року стартує програма «Безкоштовна діагностика». Це 80% потреби пацієнта з діагностики у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, найбільш необхідні безоплатні дослідження і аналізи, консультації вузькопрофільних спеціалістів. За направленням сімейного лікаря, терапевта і педіатра пацієнти зможуть проходити такі обстеження як рентген, УЗД, мамографія, ехокардіографія серця та інші безоплатно у будь-якому медзакладі, який уклав договір з Нацслужбою здоров’я.

Головний лікар
КНП «Сновський ЦПМД» О.І. Шарпан